Přírodní kosmetika - certifikovaná ECOCERT - Cosmos Natural

Více informací!

Specifikace

  • není požadován minimální obsah ekologických složek;
  • suroviny splňují normu COSMOS;
  • na etiketě výrobku je uveden procentuální obsah složek přírodního původu - to se nevyžaduje, pokud je výrobek 100% přírodního původu;
  • povolen je maximálně 2% obsah petrochemických látek v celkovém konečném produktu.

V zásadě je třeba dodržovat Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a nepoužívat geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich deriváty.

ECOCERT - Cosmos Natural: 362 produktů

Váš výběr

Všechny ceny zahrnují DPH