Přírodní kosmetika - certifikovaná BDIH

Více informací!

BDIH-SiegelVýrobky s certifikátem BDIH podléhají nezávislé a průběžné kontrole založené na přísných kritériích. BDIH (Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V.) je neziskové sdružení výrobců a distributorů. Důraz je kladen na transparentnost pro spotřebitele a vytvoření rovných podmínek pro všechny zúčastněné společnosti. Za tímto účelem vypracovala pracovní skupina pro přírodní kosmetiku směrnici "kontrolovaná přírodní kosmetika".
Kosmetickým přípravkům vyrobeným v souladu s touto normou může být udělena příslušná zkušební pečeť. Nejvyšší prioritou je označování "pravé" přírodní kosmetiky a s tím související zamezení klamání spotřebitelů.

Kritéria

 • rostlinné suroviny musí pocházet z certifikovaných ekologických zdrojů;
 • živočišné suroviny produkované zvířaty (např. mléko, med) jsou povoleny;
 • živočišné suroviny z mrtvých obratlovců (např. norkový olej, emu olej, živočišné tuky) povoleny nejsou;
 • při výrobě, vývoji ani testování konečných produktů se nesmí provádět pokusy na zvířatech;
 • dokonce i suroviny, které byly na trhu dostupné od roku 1998, lze používat pouze tehdy, pokud nebyly testovány na zvířatech - testy na zvířatech prováděné třetími stranami, které nejednaly jménem klienta ani na jeho popud, ani nejsou s klientem spojeny podle práva společnosti, se zde neberou v úvahu;
 • pro výrobu přírodní kosmetiky jsou kromě fyzikálních procesů včetně extrakce vodou, rostlinným alkoholem, kyselinou uhličitou, rostlinnými tuky a oleji a z nich získaným glycerinem přípustné také enzymatické a mikrobiologické procesy, které se vyskytují v přírodě;
 • kromě toho mohou být složky z přírodních látek, jako jsou tuky, oleje a vosky, cukr, škrob, celulóza, bílkoviny, polysacharidy, vitamíny, získány hydrolýzou, hydrogenací, esterifikací nebo jiným štěpením a kondenzací;
 • mohou být použity pouze vybrané přírodně identické konzervační látky, je však nutné odpovídající označení;
 • povoleny jsou pouze přírodní vonné látky podle normy ISO 9235 a biotechnologicky získané vonné látky.

Látky, které se nesmí používat za žádných okolností

 • organická syntetická barviva;
 • syntetické vonné látky;
 • ethoxylované suroviny;
 • silikony;
 • parafíny a jiné ropné produkty;
 • rostlinné a živočišné suroviny a konečné produkty ošetřené ionizujícím zářením.

BDIH: 304 produktů

Váš výběr

Všechny ceny zahrnují DPH