Přírodní kosmetika - certifikovaná AIAB

Více informací!

Ekologická kosmetika AIAB

Pokyny pro ekologickou kosmetiku AIAB vypracovala asociace pro ekologické zemědělství (AIAB).

Cíle specifikací jsou

 • umožnit i v oblasti péče o tělo používání výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí a chránit zdraví spotřebitele;
 • uspokojit očekávání spotřebitelů prostřednictvím správné, transparentní a úplné definice bioekologické kosmetiky;
 • definovat minimální požadavky na výrobky "bioekologické kosmetiky," jejichž dodržení umožňuje použít označení;
 • umožnit spotřebiteli snadno a okamžitě rozpoznat kosmetiku, která tyto požadavky splňuje.

Uvedené zásady jsou

 • přírodní suroviny se v průběhu času vyvíjely v souladu s vývojem člověka, a proto představují pro lidský organismus nižší míru toxikologického rizika;
 • výsledkem zpracování surovin by měly být hotové výrobky, které nejsou agresivní a získávají se jen malým množstvím chemických procesů;
 • každý hotový výrobek musí splňovat níže uvedená kritéria, aby mohl být certifikován.

AIAB Organic Ecological Cosmetic chce zaručit

 • absence ekologicky sporných materiálů ve výrobcích i v obalech;
 • nepřítomnost nerostných surovin považovaných za "rizikové", tj. alergenních, dráždivých nebo považovaných za škodlivé pro lidské zdraví, ve výrobcích samotných;
 • snížení dopadu na životní prostředí v důsledku zbytečných obalů (jednotlivá balení) nebo nerecyklovatelných obalů;
 • podporují se obaly z obnovitelných surovin, recyklovatelných materiálů nebo spojené se systémem zpětného odběru prázdných obalů.

Bio ekologická kosmetika AIAB je vyrobena

 • za dodržování seznamu zakázaných látek;
 • bez použití GMO;
 • bez testování na zvířatech;
 • bez použití ionizujícího záření;
 • s využitím produktů zemědělské prvovýroby z certifikovaného ekologického zemědělství.

Rostlinné suroviny

 • Rostlinné suroviny, tj. rostliny nebo jejich části, musí pocházet z certifikovaného ekologického zemědělství nebo z volné přírody.
 • Výjimky jsou povoleny pouze v případě, že certifikovanou složku nelze na domácím trhu nalézt.
 • Geneticky modifikované nebo gama zářením ozářené rostlinné suroviny jsou vyloučeny.
 • Rostliny nebo jejich části jsou rovněž vyloučeny, pokud jejich používání přispívá k jejich vyhynutí.

Balení

 • povoleny jsou pouze recyklovatelné nádoby (nejlépe povolené pro potraviny);
 • nejsou dovoleny žádné materiály potenciálně nebezpečné pro zdraví;
 • je požadováno snížení množství obalů;
 • dále takové obaly, jež jsou šetrné k životnímu prostředí, pokud možno z přírodních a obnovitelných surovin, což zaručuje volbu šetrnou ke zdrojům.

Označování

 • etiketa musí obsahovat dostatečné informace, aby spotřebitel pochopil, o jakou složku se jedná;
 • pokud není možné tyto informace uvést na štítku, měl by být k dispozici vhodný informační materiál.

Nakupovat dle kategorií

AIAB: 1109 produktů

Váš výběr

Všechny ceny zahrnují DPH