Přírodní kosmetika - certifikovaná ECOCERT - Cosmos Organic

Více informací!

Specifikace

  • nejméně 20 % organických složek (s výjimkou oplachovacích produktů, neemulgovaných produktů na bázi vody a produktů obsahujících nejméně 80 % minerálů nebo složek minerálního původu - zde je vyžadováno 10 % biologických složek);
  • nejméně 95 % fyzicky zpracovaných zemědělských složek musí být ekologických;
  • na etiketě musí být uveden procentuální podíl složek z ekologického zemědělství;
  • na etiketě je rovněž uveden procentuální obsah složek přírodního původu - to se nevyžaduje, pokud je výrobek 100% ekologický nebo přírodní;
  • v seznamu INCI jsou složky označeny slovy "z kontrolovaného ekologického pěstování" u fyzikálně zpracovaných zemědělských složek a "vyrobeno z ekologických složek" u chemicky zpracovaných zemědělských složek.

V zásadě je třeba dodržovat Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a nepoužívat geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich deriváty.

ECOCERT - Cosmos Organic: 1424 produktů

Váš výběr

Všechny ceny zahrnují DPH