Benefiční akce k MDŽ 2022

Benefiční akce k MDŽ 2022

Ženy na útěku

Dokážete si představit, že byste museli opustit svou rodnou zemi, ať už z důvodu války, anebo proto, že patříte k pronásledované etnické skupině? Možná jste také těhotná nebo máte již větší děti. To, čím si ženy na útěku musí projít, se nás dotýká, a proto podporujeme iniciativu UNHCR Ženy na útěku k Mezinárodnímu dni žen, který připadá na 8. března.

Na celém světě je na útěku 82,4 milionu lidí, většina z nich ve své zemi. Polovina z nich jsou ženy a dívky, 68 % těchto osob pochází z pouhých pěti zemí, ze Sýrie, Venezuely, Afghánistánu, Jižního Súdánu a Myanmaru. V mnoha případech jsou dokonce nejvíce postiženy ženy a dívky. Například 80 % osob na útěku v Afghánistánu tvořily, v roce 2021, ženy a děti. Současná situace na Ukrajině nám rovněž drasticky ukazuje, jak rychle se útěk může stát posledním východiskem z nejisté situace, a to i v Evropě.

85 % uprchlíků opět přijímají země s nízkými příjmy. Tuto skutečnost si průmyslové země bohužel nerady připouštějí.

Když jsou jejich vlastní životy ohroženy a pro jejich děti neexistuje žádná vyhlídka na lepší budoucnost, mnoho žen má jediné východisko: uprchnout do jiné země nebo dokonce na jiný kontinent. Mnohým se předem vypráví o ráji Evropy, "zemi neomezených možností," kde by pro ně bylo všechno lepší a snadnější. Bohužel realita je jiná, a tak mnozí z nich zůstanou v uprchlických táborech, jako je Moria, bez pracovního povolení a bez perspektivy. Pro mnohé z nich bohužel odchod do zaslíbené země končí otroctvím a sexuálním vykořisťováním.

Nikdo se nerozhodne utéct dobrovolně. Pronásledování a/nebo výhrůžky nutí mnohé opustit své domovy a investovat mnoho peněz, času a utrpení.

Podmínky pro ženy na útěku jsou hrozné.

Sexuální násilí, žádná ochrana, žádná hygienická péče, často i několik dní bez přístupu k jídlu.

Současná situace s COVID-19 bohužel vše ještě ztěžuje.

Situace lidí, kteří byli na okraji společnosti nebo byli zranitelní již před pandemií, se v posledních dvou letech ještě zhoršila. Například násilí na ženách se zvýšilo, a to nejen v jejich domovských zemích.

V důsledku pandemie se často zcela zhroutilo odvětví nízkých mezd a neformálních pracovních míst, což způsobilo, že mnoho žen přišlo také o zdroj obživy.

S pandemií v mnoha zemích roste také chudoba. Tam, kde se zvyšuje chudoba, bohužel narůstá i počet nucených sňatků, dětské práce a obchodování s lidmi. Mnoho uprchlických dívek po celém světě muselo opustit své vzdělání a místo toho pracovat.

Proč ženy utíkají

Ženy jsou v zásadě vysídlovány ze stejných důvodů jako muži. Z důvodu politické angažovanosti, víry nebo příslušnosti k určité etnické či sociální skupině. Existují však i další důvody, které se mužů přímo netýkají.

Mezi specifické důvody útěku žen patří například sexuální vykořisťování, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky nebo domácí násilí.

Samotný útěk je pro ženy také spojen se zvláštními riziky. Mnozí cestují se svými dětmi. Bohužel přístup k hygienickým potřebám, plenám a podobně je často problematický. Těhotné a nemocné ženy nemají přístup k lékařské péči.

Organizace poskytující pomoc hrají v této oblasti velmi důležitou roli. Dohlížejí například na to, aby se dětem narozeným během útěku vydávaly také rodné listy. UNHCR se rovněž snaží zajistit, aby ženy mohly předat své občanství svým dětem, aby neexistovaly děti bez státní příslušnosti, a aby byly v azylovém řízení náležitě zohledněny specifické potřeby žen.

Navzdory všem těmto překážkám projevují ženy a dívky velkou odolnost, vynalézavost a odvahu při překonávání těchto problémů. V mnoha případech jsou to právě ony, kdo v sobě najdou sílu znovu vybudovat nejen svůj vlastní život, ale i život svých rodin.

UNHCR se ve všech svých programech věnuje specificky potřebám žen. To zahrnuje zajištění bezpečných přístřešků a oddělených hygienických zařízení. Kromě toho UNHCR organizuje programy, které ženám a dívkám pomáhají zlepšit jejich vůdčí schopnosti, překonat překážky ve vzdělávání a využít příležitostí.

My chceme jednoznačně důležitou práci UNHCR podpořit. A nyní můžete i Vy!

V rámci kampaně k Mezinárodnímu dni žen 8.3. podpoříme programy pro ženy na útěku částkou 1 € za každou objednávku v období od 8. - 10. 3. 2022.

Pokud chcete přispět přímo, můžete použít oficiální dárcovský účet UNHCR.

UNHCR-Konto: 0958 3600 300 Bank Austria, číslo banky 12000.

IBAN: AT 3911 0000 95836 00300

BIC: BKAUATWW

Zpráva pro příjemce či účel platby: „Frauen auf der Flucht“ (Ženy na útěku).

_____________________________________________________________________

UPDATE

DĚKUJEME!

S velkým potěšením Vám oznamujeme výsledek benefiční akce k Mezinárodnímu dni žen, která se konala ve dnech 8.-10. března. Za každou objednávku uskutečněnou v těchto dnech věnovala společnost Ecco Verde, s Vaší pomocí, 1 €.

Celková vybraná částka, kterou věnujeme organizaci UNHCR na podporu programů pro ženy na útěku, činí 6 237 €!