farfalla Organický pomerančovník čínský

Ideální k navození vánoční nálady!

167,99 Kč

(16.799,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do středa, 31. května, pokud objednáte do úterý do 08:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • svěží hřejivé a ovocné vůně
 • navozuje veselou atmosféru
 • harmonizuje

Produkt č. FAR-xxblutb, Obsah: 10 ml, EAN: 7612534010948

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organický pomerančovník čínský - 10 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
Organický pomerančovník čínský - 10 ml 167,99 Kč (16.799,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.219,54 Kč
Celková cena: 1.387,53 Kč
Popis

Tento nádherný esenciální olej se vyznačuje nápadnou červenou barvou a výraznou vůní pomeranče. Má hřejivou a svěže ovocnou vůni, působí relaxačně, a to jak na tělo, tak i mysl. Toto aroma se navíc řadí mezi klasické adventní vůně, které děti milují. Pomerančovník čínský navozuje veselou a radostnou atmosféru a má harmonizující účinek.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Poznámka

 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.
Téma - Farfalla: osvěžení
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vůně: citrusová
Certifikace: Austria Bio Garantie
Složení (INCI)
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu farfalla Organický pomerančovník čínský

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organický pomerančovník čínský (čeština)

6 hodnocení v jiných jazycích

4,6 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
12 (63%)
4 hvězdičky
6 (31%)
3 hvězdičky
1 (5%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

19 hodnocení

Zatím pouze 6 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili