farfalla Organický bergamot, 10 ml

Přírodní esence citrusových plodů!

380,00 Kč

(38.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do pátek, 24. května, pokud objednáte do úterý do 13:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • nádherně sladkokyselá vůně
 • lisováno za studena
 • k provonění místností a aroma péči

Produkt č. FAR-xxbergab, Obsah: 10 ml, EAN: 7612534010115

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organický bergamot - 10 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
farfalla Organický bergamot - 10 ml 380,00 Kč (38.000,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.499,00 Kč
Celková cena: 1.879,00 Kč
Popis

Bergamot roste zejména ve slunných oblastech Itálie a speciálně tento produkt značky farfalla pochází z malého italského družstva, které lisuje slupky citrusových plodů za studena, a vyrábí tak lahodný organický olej. Jeho ovocná trpká, ale přesto sladká, vůně povzbuzuje jak tělo, tak i duši a je vhodná zejména pro úzkostnější osoby. Olej má osvěžující a povznášející účinky a zlepšuje náladu.

Bergamotový olej je silně fotosenzitivní, nepoužívejte ho na slunci na pokožku a už vůbec ne neředěný!

Informace

 • země původu: Itálie;
 • část rostliny: slupka;
 • extrakční metoda: lisování za studena;
 • botanický název: Citrus Aurant. Bergamia.
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan, Unisex
Vůně: citrusová
Certifikace: AIAB, Vegan (bez certifikátu)
Varování: Po aplikaci chraňte tyto části těla před přímým slunečním zářením.
Složení (INCI)
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organický bergamot (čeština)

7 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
12 (85%)
4 hvězdičky
1 (7%)
3 hvězdičky
1 (7%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

14 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 7 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder