farfalla Organické arabské kadidlo

Podporuje vnitřní klid a mír!

320,00 Kč

(64.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do čtvrtek, 08. června, pokud objednáte dnes do 08:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • vůně pryskyřice a dřeva
 • čistí a chrání
 • ideální pro použití v kosmetice

Produkt č. FAR-xxweihab, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534011310

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Junior vonná lampa

farfalla Organické arabské kadidlo - 5 ml farfalla Junior vonná lampa - 1 ks
farfalla Organické arabské kadidlo - 5 ml 320,00 Kč (64.000,00 Kč / l)
farfalla Junior vonná lampa 609,00 Kč
Celková cena: 929,00 Kč
Popis

Kadidlová pryskyřice má v mnoha kulturách tisíciletou tradici a její důležitost zůstává dodnes nenarušena. Díky svým očistným účinkům se často používá v kostelech a chrámech. Esenciální olej má uzemňující a zklidňující účinky, a je proto ideální pro meditaci a klidné chvíle. Lze jej také použít v péči o pleť, k redukci vrásek a k oživení pokožky bez energie.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Poznámka

 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.

Náš tip

 • olejíček je skvělý k provonění meditační místnosti a k očištění atmosféry při změně bytu a špatných vibracích.
Téma - Farfalla: ochrana
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikace: ECOCERT
Složení (INCI)
 • boswellia carterii (frankincense)
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu farfalla Organické arabské kadidlo

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organické arabské kadidlo (čeština)

7 hodnocení v jiných jazycích

4,2 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
11 (61%)
4 hvězdičky
3 (16%)
3 hvězdičky
2 (11%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
2 (11%)

18 hodnocení

Zatím pouze 7 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili