farfalla Super organický lavandin, 10 ml

Pro příjemnou atmosféru v místnosti!

174,02 Kč 210,00 Kč -17%

(17.402,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do čtvrtek, 25. dubna, pokud objednáte do středa do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • jemné bylinkové vůně
 • aktivuje a osvěžuje
 • z různých druhů levandule
 • vegan vegan

Produkt č. FAR-xxlavab, Obsah: 10 ml, EAN: 7612534010641

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Junior vonná lampa

farfalla Super organický lavandin - 10 ml farfalla Junior vonná lampa - Náhradní svícen na čajovou svíčku
farfalla Super organický lavandin - 10 ml 174,02 Kč (17.402,00 Kč / l)
farfalla Junior vonná lampa 174,02 Kč
Celková cena: 348,04 Kč
Popis

Lavandin, který se ve velkém pěstuje na jihu Francie, vznikl křížením nejušlechtilejších odrůd levandule. Jeho květy jsou větší a hustší než květy levandule pravé a jeho vůně je poněkud trpčí. Lavandinová silice však obsahuje vyšší podíl kafru, který jí dodává spíše aktivační než relaxační účinky.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Poznámka

 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.
Téma - Farfalla: uvolnění
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vůně: levandulová
Certifikace: Vegan (bez certifikátu)
Složení (INCI)
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Super organický lavandin (čeština)

24 hodnocení v jiných jazycích

4,4 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
32 (59%)
4 hvězdičky
13 (24%)
3 hvězdičky
7 (12%)
2 hvězdičky
2 (3%)
1 hvězdička
0 (0%)

54 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 24 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder