Zásaditá nebo pH pokožce neutrální péče?

Zásaditá nebo pH pokožce neutrální péče?

Když přijde na otázku, která péče o pleť je lepší, zda zásaditá, nebo pH neutrální, dochází často k rozporům. Není snadné určit, které z těchto ošetření je nejlepší.

Proto se podrobně podíváme na výhody, které jednotlivé směry nabízejí, a porovnáme argumenty.

Ochranný plášť kůže a jeho funkce

Kůže je obklopena přirozeným ochranným pláštěm. Tento tzv. kyselý plášť neboli hydrolipidový plášť se skládá z kožního mazu, potu, lipidů, aminokyselin a zrohovatělých buněčných šupin. Chrání pokožku před vysoušením, choroboplodnými zárodky, stresem z prostředí a za normálních okolností se dokáže sám regenerovat. Jak naznačuje termín "kyselý plášť," kůže má mírně kyselou hodnotu pH, která se může mírně lišit v závislosti na věku, pohlaví nebo oblasti těla.

Co je to tzv. hodnota pH a jak souvisí s péčí o pleť?

Termín pH je zkratkou pro "potenciál vodíku" nebo také latinsky "pondus/potentia hydrogenii" a jako hodnota udává, jak kyselý nebo zásaditý/bazický je roztok. Nejčastěji se měří hodnoty mezi 0 a 14. Čím menší je hodnota pH, tím je roztok kyselejší. Voda má pH 7 a je považována za "neutrální." Zdravá pokožka má pH 5 až 6,5, a je tedy mírně kyselá. Hodnoty v tomto rozmezí se označují jako "pH pokožce neutrální." Proto je důležité uvědomit si tento malý, přesto však důležitý rozdíl mezi "pH neutrální" a "pH pokožce neutrální."

Pohled na ošetření pH pokožce neutrální

Konvenční medicína prosazuje ošetření pH pokožce neutrální, která neovlivňuje mírně kyselý ochranný plášť kůže.

Smyslem této péče, jejíž pH se co nejvíce blíží pH pokožky, je zabránit přirozenému pH kůže, aby se mytím co nejméně měnilo, a zachovala se tak její ochranná funkce.

Normální mýdlo má poměrně vysokou hodnotu pH (až 9). Čím vyšší je tato hodnota, tím více se pokožka vysušuje. V minulosti se předpokládalo, že ochranný kyselý plášť pokožky se obnoví nejpozději po jedné hodině. Studie však ukázaly, že to trvá mnohem déle, a proto je pokožka zranitelná po delší dobu.

V podstatě může tělo nerovnováhu kompenzovat jednoduchou neutralizací přebytečných kyselin. Jedná se o každodenní proces, protože k nadměrné kyselosti dochází již při běžné smíšené stravě. Výzkum ukázal, že určité kyselé prostředí je nepříznivé pro většinu druhů bakterií a plísní, protože brání jejich množení.

Perspektiva zásadité péče

Kromě velmi staré tradice jsou základními myšlenkami zásadité/alkalické péče o tělo originalita a přirozenost. Argumentuje se tím, že plodová voda, ve které dítě devět měsíců roste, je slabě zásaditá, s pH přibližně 8-8,5. Protože se děti rodí s pověstnou dětskou pokožkou - hladivou, jemnou a voňavou - zdá se být zřejmé, že dobrá zásaditá péče o tělo by měla být základem.

Do sedmdesátých let existovaly pouze zásadité přípravky pro péči o tělo. To znamená, že se se zásaditou péčí o pokožku váží desítky let zkušeností. Ta však neslouží pouze k čištění kůže, ale také k její ochraně. Alergické reakce a poškození pokožky způsobené pH neutrálními přípravky jsou stále častější. Napadená pokožka je výbornou živnou půdou pro plísně a bakterie všeho druhu, protože ty nejlépe přežívají v kyselém prostředí. Mottem rozumné péče o tělo proto může: "Zásaditá péče namísto kyselého zatížení."

Mírně zásadité pH 7,4 nevysušuje pokožku, a je tak optimální pro pravidelnou péči o tělo.

Přípravky s neutrálním pH vedou k destrukci přirozené regulace pokožky. Takzvaný kyselý plášť neexistuje. Používá ho pouze kosmetický průmysl pro reklamní účely. Pokožka má tak nízkou hodnotu pH proto, že tělo již není schopno vyloučit přebytečné kyseliny prostřednictvím ledvin a střev, v důsledku vysoké zátěže kyselinami. Kyselé pečující produkty nyní nutí tyto unikající kyseliny vracet se zpět do tělesných tekutin. Proto je třeba se takovým výrobkům vyhýbat.

Pokud se naopak používají zásadité produkty, dochází k reakci s kyselinami, ty se neutralizují a tím rozpouštějí. To stimuluje tělo k uvolnění uložených kyselin a odpadních produktů z převážně kyselého prostředí buněk a k jejich uvolnění v zásaditém/alkalickém prostředí. Pokud například využijeme zásaditou plnou lázeň s hodnotou pH 8,5, tato hodnota po hodině trvání koupele výrazně klesne. Koupelová voda totiž absorbuje kyseliny uvolňované tělem, a to prostřednictvím kůže.

Prostřednictvím péče o tělo s neutrálním pH dochází také k odmaštění pokožky. V důsledku toho ztrácejí mazové žlázy svou přirozenou schopnost iniciovat proces odmašťování. Zásaditá péče o tělo naopak mazové žlázy stimuluje.

Závěr

Vidět dva tak protichůdné názory vedle sebe při hledání optimálních pečujících produktů může být někdy matoucí. Obecně platný návod nelze na tomto místě poskytnout.

Všeobecně je však známo, že zdravá pokožka si sama reguluje svůj kyselý plášť. Pokud však kyseliny převažují, má kůže tendenci být suchá a napjatá. Pokud je zásad příliš mnoho, má pokožka tendenci být mastná a náchylná k bakteriím. Péče o pleť má tedy důležitý úkol podporovat regulaci. Proto je třeba zvolit vhodné ošetření, podle vlastního typu pleti/pokožky - v případě čistících přípravků je třeba se vyhnout sulfátům a drsným povrchově aktivním látkám.

* Tento článek je pouze neutrálním srovnáním různých pohledů a úhlů pohledu. Proto se v něm objevují i tvrzení, která jsou v rozporu s názory příslušného úhlu pohledu. Tato okolnost je záměrná, protože jinak by úplné srovnání různých názorů nebylo možné. Toleruje se také skutečnost, že pouze jeden ze dvou protichůdných výroků může být správný nebo pravdivý. Kromě toho se v tomto srovnání neuvádí ani doporučení pro ani proti určitým produktům nebo názorům. Každý je zodpovědný za výběr nejvhodnějšího pečujícího výrobku, dle svého názoru.