farfalla Organický kajeput, 10 ml

Projasňuje a čistí!

205,25 Kč 260,00 Kč -21%

(20.525,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do čtvrtek, 25. dubna, pokud objednáte do středa do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • svěží vůně podobné kafru
 • typická zimní esence
 • ideální do mastí a balzámů
 • vegan vegan

Produkt č. FAR-xxcajeb, Obsah: 10 ml, EAN: 7612534012478

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organický kajeput - 10 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
farfalla Organický kajeput - 10 ml 205,25 Kč (20.525,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.376,19 Kč
Celková cena: 1.581,44 Kč
Popis

Název Kajeput původem pochází z malajštiny, kde "Kayu-puthi" znamená "bílé dřevo." Tento esenciální olej se získává z listů tohoto velmi odolného stromu a je nezanedbatelnou složkou balzámů a mastí. Jeho typická zimní vůně, která má čistící a rozpouštějící účinky, je ideální při úklidu místností. Díky velmi nízkému obsahu 1,8 cineolu je kajeput jemnější než eukalyptový olej.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Poznámka

 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.

Náš tip

 • k inhalaci a pročištění cest dýchacích doporučujeme přidat 1-3 kapky tohoto oleje do převařené vody a následně tuto směs vdechovat.
Téma - Farfalla: pevné zdraví
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikace: Vegan (bez certifikátu)
Složení (INCI)
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organický kajeput (čeština)

2 hodnocení v jiných jazycích

4,7 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (66%)
4 hvězdičky
2 (33%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

6 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder