farfalla Organický černý pepř

Hřejivá vůně pro chladná období!

250,99 Kč

(50.198,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do středa, 14. prosince, pokud objednáte do pátek do 07:00 .

skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 18. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.200,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • kořeněné a stimulující vůně
 • ideální pro masáže po cvičení
 • navozuje pocit bezpečí

Produkt č. FAR-xxpfefsb, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534011037

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organický černý pepř - 5 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
farfalla Organický černý pepř - 5 ml 250,99 Kč (50.198,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.267,67 Kč
Celková cena: 1.518,66 Kč

Popis

Tento organický černý pepř v bio kvalitě, jehož vůně je hřejivá a kořeněná, pochází z Madagaskaru. Má silně povzbuzující a aktivační účinky, zklidňuje, chrání, dodává pocit bezpečí a vhodný je také jako přísada do prohřívacích masáží pro sportovce a tanečníky. Pepř je rovněž typickou esencí pro chladná zimní a vánoční období.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie;
 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.
Typ produktu: esenciální olej
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
S vůní: bylinek a koření
Certifikace: ECOCERT

Složení (INCI)

Bezpečnostní upozornění

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu farfalla Organický černý pepř

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organický černý pepř (čeština)

3,5 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
1 (50%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
1 (50%)
1 hvězdička
0 (0%)

2 hodnocení

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili