farfalla Radost ze života - s jemnou vůní pomeranče

Ovocná aromatická směs!

300,00 Kč

(60.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do pondělí, 25. září, pokud objednáte dnes do 08:15 .

Ještě 6 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • jemné ovocné vůně
 • podporuje dobrou náladu
 • k provonění místností
 • vegan vegan

Produkt č. FAR-amlfli, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534019583

Popis

Tato ovocná hřejivá a jemná aromatická směs značky farfalla pomáhá zlepšit náladu, kdykoliv je potřeba. Osvěžte své smysly touto veselou a radostnou vůní!

Použití

 • do vonné lampy či difuzéru;
 • osvěžte jak pokoje a salonky, tak i recepce či kanceláře.
Téma - Farfalla: chuť do života
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan, se sníženým obsahem plastů
Přísady
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
O vonných směsích
Bezpečnostní upozornění

Otázky a odpovědi k tématu Radost ze života - s jemnou vůní pomeranče

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Radost ze života - s jemnou vůní pomeranče (čeština)

5 hodnocení v jiných jazycích

4,2 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
5 (45%)
4 hvězdičky
3 (27%)
3 hvězdičky
3 (27%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

11 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 5 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili