farfalla Organický tymiánový linalool

Všestranná léčivá rostlina

344,99 Kč

(68.998,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do pondělí, 30. ledna, pokud objednáte do pátek do 05:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.200,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • sladké hřejivé bylinné vůně
 • dodává odvahu a sílu
 • podporuje koncentraci
 • vegan vegan

Produkt č. FAR-xxthymlb, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534011211

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organický tymiánový linalool - 5 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
farfalla Organický tymiánový linalool - 5 ml 344,99 Kč (68.998,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.241,69 Kč
Celková cena: 1.586,68 Kč

Popis

Tymiánová odrůda typu linalool je považována za mírnou, stejně tak jako odrůdy geraniol a thujanol. Tymián je středomořská léčivá bylinka, jež preferuje kamenité půdy na slunných místech. Pro své léčivé účinky ji pěstovali a stále pěstují mniši v klášterních zahradách. Podporuje soustředění při duševní práci a osvědčila se i v mnoha případech onemocnění dýchacích cest.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Poznámka

 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.

Náš tip

 • lze použít k inhalaci;
 • pro uvolnění dýchacích cest - smíchejte 2 kapky oleje s 10 ml organického pečujícího oleje a tuto směs vetřete do oblasti hrudníku před spaním.
Product Type Google Base: Všeobecné
Typ produktu: esenciální olej
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
S vůní: bylinek a koření

Složení (INCI)

Bezpečnostní upozornění

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu farfalla Organický tymiánový linalool

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organický tymiánový linalool (čeština)

8 hodnocení v jiných jazycích

4,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
13 (92%)
4 hvězdičky
1 (7%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

14 hodnocení

Zatím pouze 8 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili