farfalla Organický tymiánový linalool, 5 ml

Všestranný pomocník!

360,00 Kč

(72.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do pátek, 24. května, pokud objednáte do úterý do 13:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • bylinně-sladká vůně
 • dodává teplo, odvahu a sílu
 • podporuje koncentraci
 • vegan vegan

Produkt č. FAR-xxthymlb, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534011211

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organický tymiánový linalool - 5 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
farfalla Organický tymiánový linalool - 5 ml 360,00 Kč (72.000,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.499,00 Kč
Celková cena: 1.859,00 Kč
Popis

Tymiánová odrůda typu linalool je považována za mírnou, stejně tak jako odrůdy geraniol a thujanol. Tymián je středomořská léčivá bylinka, jež preferuje kamenité půdy na slunných místech. Pro své všestranné využití ji pěstovali i mniši v klášterních zahradách. Zejména v chladném období je tento tymiánový produkt ideálním společníkem.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Poznámka

 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.

Náš tip

 • v případě potřeby jej můžete použít i v kombinaci, např. smíchejte 2 kapky oleje s 10 ml organického pečujícího oleje a tuto směs vetřete do oblasti hrudníku před spaním.
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikace: Vegan (bez certifikátu)
Složení (INCI)
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organický tymiánový linalool (čeština)

8 hodnocení v jiných jazycích

4,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
14 (93%)
4 hvězdičky
1 (6%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

15 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 8 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder