farfalla Organická jedle bělokorá Grand Cru, 5 ml

Osvěžuje a provoní každou místnost!

290,00 Kč

(58.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do úterý, 16. dubna, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • svěží pryskyřičné vůně
 • čistí vzduch
 • dodává pozitivitu a odvážnost

Produkt č. FAR-xxweisbgc, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534014793

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organická jedle bělokorá Grand Cru - 5 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
Organická jedle bělokorá Grand Cru - 5 ml 290,00 Kč (58.000,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.539,00 Kč
Celková cena: 1.829,00 Kč
Popis

Tento esenciální olej z Francie si Vás získá svou svěží dřevitou pryskyřičnou vůní. Pročistí vzduch a připomene Vám krásnou atmosféru Vánoc. Tělu, mysli i duši dodá odvahu a vitalitu. Ideální pro udržení si dobré nálady.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Poznámka

 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.

Náš tip

 • osvěžující a revitalizační koupel - smíchejte 4 - 10 kapek oleje s kokosovou pěnou (tekutým mýdlem), medem nebo krémem;
 • pro očištění vzduchu v chladném období použijte olejíček v kombinaci s citrusovým éterickým olejem a směs následně vložte do vonné lampy;
 • olej je ideální i pro použití v sauně.

Informace

 • země původu: Francie;
 • část rostliny: jehličí;
 • extrakční metoda: parovodní destilace;
 • botanický název: Abies Alba.
Téma - Farfalla: chuť do života
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikace: ECOCERT, Vegan (bez certifikátu)
Složení (INCI)
 1. z kontrolovaného organického pěstování
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organická jedle bělokorá Grand Cru (čeština)

3,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
0 (0%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
1 (100%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

1 hodnocení

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder