TAOASIS Baldini Organic Feel Luck Room Fragrance Set

Veselá vůně!

Novinka

330,00 Kč

(6.600,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 50 ml

Doručení do středa, 06. prosince, pokud objednáte do pondělí do 08:15.

skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 17. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 1x Baldini Organic Feel Luck Room Fragnance (50 ml)
 • 3x bambusové tyčinky
 • harmonická a veselá vůně

Produkt č. XBV-TAO-1106680, Obsah: 50 ml, EAN: 4025121106680

Popis

Vitální svěží trojice mandarinky, zázvoru a santalového dřeva Vás doma rozveselí a podpoří dobrou náladu. Hřejivá a povzbuzující přírodní vůně také vytváří příjemnou atmosféru pro krásná setkání.

Použití

 • vložte tyčinky skrz perforovanou plastovou vrstvu;
 • vůně se pak sama rozptýlí prostřednictvím tyčinek v místnosti;
 • pro zintenzivnění vůně nebo v případě potřeby tyčinky otočte.
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Vlastnosti: vegan, se sníženým obsahem plastů
Vůně: svěží, dřevitá, citrusová
Certifikace: NaTrue, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic
Obal: sklenice
Složení (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Otázky a odpovědi k tématu Baldini Organic Feel Luck Room Fragrance Set

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Feel Luck Room Fragrance Set (čeština)

Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili