TAOASIS Baldini Organic Blue Mountain Sauna Essence

S borovicí, mátou peprnou a hruštikou (pyrola)!

Novinka

320,00 Kč

(3.200,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 100 ml

Doručení do středa, 06. prosince, pokud objednáte do pondělí do 08:15.

skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 17. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • vysoce kvalitní směs
 • 100% přírodní
 • osvěžující charakter

Produkt č. XBV-TAO-1086692, Obsah: 100 ml, EAN: 4025121086692

Popis

Tento saunový olej má svěží vůni s mátovými dřevitými tóny. Ideální vůně pro hluboké dýchání. Čisté esenciální oleje navíc pročistí Vaše myšlenky a umožní Vám skutečně relaxovat.

Použití

 • v závislosti na velikosti sauny a požadované intenzitě použijte množství ½ až 1 uzávěru produktu.
Konzistence/formát: olej
Výrobce: TAOASIS
Vlastnosti: vegan, se sníženým obsahem plastů
Vůně: svěží, dřevitá, mátová
Certifikace: NaTrue, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic
Obal: sklenice
Složení (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Eugenol
 • Geraniol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Otázky a odpovědi k tématu Baldini Organic Blue Mountain Sauna Essence

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Blue Mountain Sauna Essence (čeština)

Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili