TAOASIS Baldini Organic Yoga Scent Air Spray

Pro pocit klidu!

260,00 Kč

(5.200,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 50 ml

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do úterý do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • k provonění interiérů
 • 100% přírodní
 • s grapefruitem, pačuli a santalovým dřevem

Produkt č. XBV-TAO-1091955, Obsah: 50 ml, EAN: 4025121091955

Popis

Tento pokojový sprej nejenže podpoří inspirativní atmosféru během lekcí jógy, ale také přinese projasněnou náladu do Vašeho domova. Čisté esenciální oleje z grapefruitu, pačuli a santalového dřeva zde tvoří dokonalou směs a umožní Vám znovu volně dýchat.

Použití

 • k vytvoření příjemné vůně v místnosti stačí 1-2 stříknutí spreje.

Poznámka

 • chraňte před přímým slunečním zářením.
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Složení (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Benzyl Salicylate
 • Citral
 • Citronellol
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu na autorizovaném sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Yoga Scent Air Spray (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder