TAOASIS Baldini Organic Happy Christmas Air Spray

S klasickým svátečním aroma!

179,59 Kč 260,00 Kč -31%

(3.591,80 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 50 ml

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do úterý do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • k provonění interiérů
 • 100% přírodní
 • vůně hřebíčku, pomeranče a jedle bělokoré

Produkt č. XBV-TAO-1092556, Obsah: 50 ml, EAN: 4025121092556

Popis

Tento pokojový sprej s útulnou vůní čistých olejů z hřebíčku, pomeranče a jedle bělokoré je vhodný zejména pro adventní a vánoční období. Díky praktické lahvičce s rozprašovačem můžete ve svém domově snadno a rychle rozšířit sváteční atmosféru.

Použití

 • k vytvoření příjemné vůně v místnosti stačí 1-2 stříknutí spreje.

Poznámka

 • chraňte před přímým slunečním zářením.
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Složení (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Linalool
 • alpha-Pinen
 • beta-Pinen
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Isoeugenol
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Happy Christmas Air Spray (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder