farfalla Aromamour láska a touha aromatická směs, 5 ml

Nádherná vůně pro romantické chvíle!

360,00 Kč

(72.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do pátek, 21. června, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • naplňuje místnost
 • s jasmínovým olejem
 • navozuje smyslnost
 • vegan vegan

Produkt č. FAR-amaall, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534019880

Popis

Nádherně voňavá směs značky farfalla okouzlí smysly vzácnými esenciálními oleji z frangipani, růže a ylang ylang. Pro příjemné společné chvíle.

Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vůně: květinová
Certifikace: Vegan (bez certifikátu)
Vůně: přitažlivá, svůdná
Složení
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné ošetření (viz … na štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.

Výstražná upozornění:

 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
O vonných směsích
Bezpečnostní upozornění

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Aromamour láska a touha aromatická směs (čeština)

2 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
2 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

2 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder