TAOASIS Baldini Spring Magic Fragrance Set, 5 ml

Malé překvapení do velikonočního košíku!

230,91 Kč 260,00 Kč -11%

(46.182,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do čtvrtek, 25. dubna, pokud objednáte do středa do 00:00.

Ještě 2 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 1x Spring Magic (5 ml)
 • 1x hliněný džbánek
 • s neroli, kořenem kosatce a grapefruitem

Produkt č. XBV-TAO-1111660, Obsah: 5 ml, EAN: 4025121111660

Popis

V této kouzelné jarní kombinaci vůní se neroli, kořen kosatce a grapefruit jemně snoubí a vytvářejí sladkou květinovou a osvěžující náladu. Stejně jako první sluneční paprsky na Vaší pokožce, i veselá harmonická vůně polechtá Váš nos a navodí veselou atmosféru. Tato sada je zabalena v krabičce s designem velikonočního zajíčka a je také nádherným malým voňavým dárkem pro Vaše blízké.

Použití

 • k provonění místnosti: naneste několik kapek do hliněné nádobky, umístěte na své oblíbené místo a užívejte si krásnou vůni;
 • aromatická masáž: smíchejte 8-10 kapek oleje s 50 ml nosného oleje.
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Vlastnosti: vegan, se sníženým obsahem plastů
Vůně: květinová, svěží, sladká
Certifikace: PETA Cruelty Free, EU-Bio Siegel
Varování: Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi., Skladujte výrobek bezpečně a mimo dosah dětí.
Rady pro skladování: Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla.
Vůně: povzbuzující, živá, veselá, letní
Složení (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Linalool
 • Benzyl Benzoate
 • Benzyl Salicylate
 • Citronellol
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
Složení
 • grapefruit
 • Iriswurzel
 • Neroli
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu na autorizovaném sběrném místě.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Spring Magic Fragrance Set (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder