farfalla Organický Eucalyptus Globulus, 10 ml

Ideální k pročištění a osvěžení místnosti!

180,00 Kč

(18.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do pondělí, 29. dubna, pokud objednáte do pátek do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • svěží vůně podobné kafru
 • posiluje, čistí a aktivuje
 • osvěžuje vzduch v místnosti
 • vegan vegan

Produkt č. FAR-xxeukagb, Obsah: 10 ml, EAN: 7612534010276

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organický Eucalyptus Globulus - 10 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
Organický Eucalyptus Globulus - 10 ml 180,00 Kč (18.000,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.539,00 Kč
Celková cena: 1.719,00 Kč
Popis

Z eukalyptu, který pochází z Austrálie a roste tam až do výšky 90 m, se získává pravděpodobně nejznámější éterický olej, jenž se vyznačuje mimořádně vysokým podílem cineolu (1,8). Je charakteristický pro zimní období, skvěle pročisťuje vzduch a má osvěžující a povzbuzující účinky. Zároveň patří mezi tradiční saunové oleje.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Náš tip

 • olej k uvolňující masáži - smíchejte 2-3 kapky tohoto oleje a organickým jojobovým olejem a následně tuto směs vmasírujte do oblasti hrudníku a zad.

Poznámky

 • nepoužívejte během těhotenství;
 • olej je nevhodný pro kojence a děti mladší 6 let;
 • velmi střídmě a opatrně používejte u dětí s onemocněními dýchacích cest;
 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.
Téma - Farfalla: pevné zdraví
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vůně: eukalyptová
Certifikace: Vegan (bez certifikátu)
Složení (INCI)
 1. divoký sběr v certifikovaných organických lesích
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organický Eucalyptus Globulus (čeština)

13 hodnocení v jiných jazycích

3,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
12 (40%)
4 hvězdičky
11 (36%)
3 hvězdičky
2 (6%)
2 hvězdičky
1 (3%)
1 hvězdička
4 (13%)

30 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 13 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder