farfalla Organická skořicová kůra, 5 ml

Esenciální olej navozující pohodu!

380,00 Kč

(76.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do pátek, 24. května, pokud objednáte do úterý do 13:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • příjemně hřeje
 • relaxuje a posiluje
 • působí proti stresu

Produkt č. FAR-xxzimtrb, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534011402

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Cube bílý aromatický difuzér

farfalla Organická skořicová kůra - 5 ml farfalla Cube bílý aromatický difuzér - 1 ks
farfalla Organická skořicová kůra - 5 ml 380,00 Kč (76.000,00 Kč / l)
farfalla Cube bílý aromatický difuzér 1.499,00 Kč
Celková cena: 1.879,00 Kč
Popis

Skořicový olej, který se vyrábí ze skořicové kůry voní nejlépe! Jeho vůně, jež je sladká a kořeněně hřejivá, je ideální pro meditaci a posílení duchovní ochrany. Naopak při stresu a hněvu olej působí hřejivě relaxačně a uvolňuje. Silně zředěný je vhodný i pro péči o pleť. Ideální pro klidnou domácí pohodu.

Použití

 • k provonění místnosti či pro osobní účely aromaterapie.

Poznámky

 • nepoužívejte během těhotenství;
 • vzhledem k jeho intenzitě dávkujte velmi střídmě;
 • na pokožku nanášejte pouze silně zředěný;
 • před použitím olejíčku v aromaterapii nahlédněte do odborné literatury.
Téma - Farfalla: chuť do života
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikace: ECOCERT, Vegan (bez certifikátu)
Složení (INCI)
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Výstražná upozornění:

 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organická skořicová kůra (čeština)

4 hodnocení v jiných jazycích

4,6 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (57%)
4 hvězdičky
3 (42%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

7 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 4 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder